คาถาบูชากุมารทอง

คาบูชากุมารทองสามารถใช้ได้ทุกวัดครับ นิยมใช้คาถากุมารของวัดสามง่ามหลวงพ่อเต๋ คงทอง

 

อีกคาถายอดนิยมที่ใช้ทั่วไป 

กุมาโร มามะ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ 3จบ

 

หรือจะไม่ใช้คาถาก็ได้ครับ ให้บอกกล่าวกุมารทองเป็นดีที่สุดครับ